Wat is een tendinitis calcarea?

De tendinitis calcarea is een vorm van peesontsteking. Deze ontsteking ontstaat doordat er kalk wordt afgezet in of rondom de pees. Een tendinitis calcarea is een moeilijke naam voor kalk in schouder. Deze kalk is niet hard, maar een zacht spul, het lijkt wat op tandpasta. Deze verkalking schouder is een erg pijnlijke aandoening. Op een gegeven moment gaat de kalk oplossen en dan ontstaat vaak een slijmbeursontsteking, wat zorgt voor nog meer pijn.

tendinitis calcarea

Hoe krijg je een tendinitis calcarea?

Het is tot op heden onduidelijk waarom een kalkafzetting schouder ontstaat. De klachten komen het meest voor bij vrouwen tussen de veertig en vijfenvijftig jaar. Het komt eigenlijk niet voor bij kinderen en ook niet bij volwassenen ouder dan vijfenzeventig jaar. Het is dus iets wat vanzelf begint en op een gegeven moment ook vanzelf weer stopt. Maar in de tijd dat mensen het hebben, hebben ze er zeer veel last van.

Wat zijn de symptomen van tendinitis calcarea?

De afzetting van kalk in de schouder gaat gepaard met zeer veel pijn. Deze aandoening kan soms wel enkele jaren duren. De pijn voel je vooral aan de voorkant en de zijkant van de schouder. Deze pijn kan doorstralen in de arm tot aan de elleboog. Als je je arm naar boven of naar achteren beweegt, wordt de pijn erger. Dit zorgt ervoor dat bepaalde dagelijkse handelingen, zoals het aantrekken van je jas, erg moeilijk wordt. Ook ’s nachts heeft men veel last van pijn en je kunt eigenlijk niet op de pijnlijke kant liggen. Andere klachten die veel worden gehoord zijn tintelingen of het gevoel dat je hand slaapt. Als uiteindelijk de kalk gaat oplossen, stijgt de pijn tot een hoogtepunt. De schouder kan dan niet bewogen worden door de pijn.

Hoe kun je tendinitis calcarea behandelen?

In principe hoeft men hier niet aan behandeld te worden, omdat het uiteindelijk vanzelf oplost. Maar door het hoge pijngehalte wil men vaak wel deze aandoening behandelen. Dit gebeurt met pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen. Wanneer de medicijnen niet genoeg helpen, kan er een injectie worden gegeven waarbij pijnstillende en ontstekingsremmende vloeistof wordt ingespoten. Vaak heeft dit wel het gewenste effect, zodat de pijn sterk verminderd of zelfs helemaal verdwijnt. Wanneer de klachten toch blijven, kan er worden overgegaan op een andere behandeling. Bij deze behandeling wordt de kalk met een naald aangeprikt. Dit kan door te werken met een echo. Bij vijfenzeventig procent van de gevallen verdwijnt de kalk na deze behandeling. Als laatste mogelijkheid kan de kalk operatief worden verwijderd.

Hoe voorkom je dat je tendinitis calcarea krijgt?

Omdat de directe oorzaak vaak niet bekend is, is het lastig om te zeggen hoe je kalk in je schouder kunt voorkomen. Het is belangrijk om genoeg te bewegen en te zorgen voor soepele spieren. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je je schouder niet overbelast. Wanneer je wel tendinitis calcarea hebt gekregen, is het goed om na te gaan welke oorzaken hieraan ten grondslag hebben gelegen. Dan kun je in het vervolg proberen te voorkomen dat je deze klachten krijgt.