Wat is Scapulaire dyskinesie?
Scapulaire dyskinesie betekent een onjuiste positie of beweging (dyskinesie) van het schouderblad (scapula). Daardoor ontstaat er een verminderd evenwicht tussen de schouder en het schouderblad. Hierdoor raakt de beweegketen van het schouderblad verstoord. Niet alleen de beweeglijkheid, maar ook de stabiliteit van het schoudergewricht wordt hierdoor beperkt.

Wat gaat er fout?
Het schouderblad draait mee bij bovenhandse bewegingen van de schouder. Hiervoor zijn de rotator cuff-spieren verantwoordelijk, dit is een spiergroep van vier spieren gelegen in en op het schouderblad.

De groep van rotator-cuff spieren heeft één gezamenlijke functie, namelijk het stabiliseren van bewegingen van het schouderblad en de schouder. Wanneer de samenwerking tussen deze spieren niet goed genoeg functioneert, is een afwijkende stand van het schouderblad in rust en/of beweging het gevolg. Bij scapulaire dyskinesie zijn er drie afwijkende patronen te onderscheiden:

  1. Tipping: hierbij steekt de onderste schouderbladpunt uit.
  2. Winging: hierbij steekt de binnenste schouderbladrand uit.
  3. Shrugging: het optrekken van de schouderbladen.

Hoe ontstaan deze klachten?
Het verstoorde evenwicht van de rotator cuff-spieren is mogelijk een voortvloeisel uit een verminderde spierfunctie in de nekspieren of schouderspieren. Een andere mogelijkheid is een verkort gewrichtskapsel van de schouder wat leidt tot een verminderde bewegingsvrijheid van de rotator cuff-spieren. Ook is het mogelijk dat er sprake is van een zenuwprobleem waardoor de spieren rondom het schouderblad onvoldoende functioneren.

Conclusie
Scapulaire dyskinesie wordt bij 68 tot 100 procent van mensen met schouderklachten gezien. De klachten worden veelal in combinatie gezien met andere schouderklachten als impingement (inklemming), instabiliteit van de schouder of een frozen shoulder. Het is niet altijd duidelijk of scapulaire dyskinesie een directe oorzaak is van de reeds bestaande schouderblessure of juist een gevolg.

We kunnen er echter wel vanuit gaan dat deze klachten een verband hebben met elkaar en ze derhalve ook meegenomen moeten worden in de fysiotherapeutische behandeling. Een goede samenwerking van de rotator cuff-spieren is namelijk niet alleen van belang bij het herstellen van de huidige blessure, maar ook bij het voorkomen van een volgende schouderklacht.